Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Danske hiv-smittede ikke inviteret med til UNGASS

16.05.2008 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Hiv-Danmark

På mødet i New York den 10.-11. juni 2008 om den globale hiv/aids-situation har man valgt ikke at invitere danske hiv-smittede med.

Hiv-Danmark undrer sig over, at man fra dansk side ikke inviterer hiv-smittede med til mødet:

"I FN-regi har man opfordret medlemslandene til at inkludere hiv-smittede i de nationale delegationer. Derudover har WHO, UNGASS og IAS (International Aids Society) atter og atter præciseret, hvor vigtigt det er for bekæmpelsen og forebyggelsen af hiv/aids at styrke GIPA-principperne (Greater Involvement of People Living with Aids)", skriver sekretariatschef Bent Hansen i et brev til udviklingsminister Ulla Tørnæs.

 "Hertil kommer, at netop Hiv-Danmark i samarbejde med Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse har udarbejdet den danske rapportering forud for det kommende UNGASS-møde med henblik på at redegøre for, hvilke initiativer, der er blevet taget, og hvilke aktiviteter, der er gennemført på området i Danmark siden forrige UNGASS-møde," uddyber Bent Hansen i samme brev.

For at læse brevet ... klik her