Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

En hyggelig og informativ aften på Skejby

03.11.2017 | Hiv-Danmark nyheder

Stemningen var som vanlig god, da formand for medicinsk udvalg Jens Wilhelmsborg slog dørene op til årets første Hiv-Danmark Aften (tidligere kendt som Orienteringsaften).

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Lidt over 60 personer havde lagt vejen forbi for at blive opdateret på behandlingen af hiv og anden kronisk sygdom samt at høre om arbejdet med mental sundhed, som foregår på Skejby Sygehus.

Læge Alex Laursen indledte med at skitsere nogle af problemstillingerne, der er omkring hiv-behandlingen i dag.

Tiden der går, indtil man kommer i behandling, har betydning for, om man får hiv-relaterede sygdomme på grund af et påvirket immunforsvar. Her er forholdene i dag sådan, at den hiv-positive efter diagnose straks anbefales at påbegynde sin behandling. Der går i dag derfor kort tid for de fleste, inden de opnår at være velbehandlet og undgår de hiv-relaterede sygdomme.

I takt med at behandlingen er blevet langt bedre lever hiv-positive stadig længere. Det rykker spørgsmålet om anden kronisk sygdom tættere på. Hjertekar-sygdomme har været i fokus, dels fra forskning i, at pauser i behandling øger risikoen for blodpropper, at noget af den gængse behandlingen påvirker kolesterolet samt at livsstilsfaktorer som rygning, sukkersyge, dårlig motion og overvægt også samtidig øger risikoen.

Man har også interesseret sig for påvirkningen af leveren, men leverbetændelse kan i dag behandles, så det bliver i fremtiden mere fedtlever forårsaget af overvægt, diabetes eller alkohol, som ikke er meget mere udbredt blandt hiv-positive end baggrundsbefolkningen.

Knogleskørhed
Knogleskørhed er kommet mere i fokus i den senere tid. Alex Laursen havde derfor inviteret lægestuderende Simone Rosedahl fra Skejby Sygehus til at fortælle om det forskningsprojekt, som foregår på Skejby Sygehus i samarbejde med knoglespecialister på Marselisborg Hospital i Aarhus. Man ved i dag at noget hiv-medicin påvirker omsætningen af knoglemasse, så hiv-positive får mindre knoglemasse. Alle personer vil med alderen opleve, at deres knoglemasse bliver mindre. Spørgsmålet er dog, i hvor stor udtrækning det er behandlingskrævende for hiv-positive som gruppe, og om man i det hele taget bør anvende en større sikkerhedsmargen for hiv-positive, så mindre knoglepåvirkning bør føre til behandling mod knogleskørhed, fordi hiv-behandlingen i sig selv påvirker omsætningen af knoglemasse.

Hiv-positive, som generelt er over 50 år og hiv-positive kvinder, som er gået i overgangsalderen vil nu blive tilbudt en undersøgelse for knogleskørhed på Skejby Sygehus. En række risikofaktorer som f.eks. rygning og arvelig disposition for knogleskørhed kan gøre, at andre grupper vil blive tilbudt en undersøgelse. Undersøgelsen tager ca. 2 timer, hvor man får foretaget to typer af knogelscanningerne. Hvis man er interesseret i at høre mere, er man velkommen til at kontakte Simone Rosendahl på simore@remove-this.rm.dk

AmbuFlex
På Skejby Sygehus er man nu påbegyndt brugen af AmbuFlex, som er et styringsredskab, der er udviklet af læger på Herning Sygehus for kronikere, se www.ambuflex.dk. Systemet kan integreres med det regionale sundhedsplatform i Region Midtjylland, og derfor kan man tage det i brug på Skejby Sygehus.

Det interessante er, at brugerne nu får tilbudt at udfylde et spørgeskema ca. 14 dage forud for den planlagte konsultation. Spørgeskemaet omfatter et sted mellem 31 og 38 forskellige spørgsmål, og det bevirker, at patientrapporterede oplysninger nu mere systematisk kan inddrages i konsultationen. Dette kvalitetsløft betyder også, at afdelingen kan tilrettelægge længden af konsultationerne, og sigt måske tilbyde endnu mere fleksible kontroller. I dag er det allerede muligt, at få taget blodprøver forskellige steder i regionen, så tilføjelsen af AmbuFlex vil fremme en udvikling hen imod lettere hiv-behandling. – AmbuFlex kan omvendt også opfange emner, hvor man skal gå i dybden og bruge mere tid i konsultationen.

Mental Sundhed
Til aftenen paneldebat havde Lotte Rodkjær og Tinne Laursen fra Skejby Sygehus inviteret coach Heinrich Johansen og en bruger Heidi til at fortælle om nogle af de projekter og tilbud, som er målrettet mental sundhed. Helle Andersen og Tommy Christesen var inviteret med i panelet til at lytte til de gode erfaringer samt svare på spørgsmål fra salen.

Mental sundhed handler ikke kun om livskvalitet, som kan omsættes i livsglæde. Det handler også om at have en hverdag, som fungerer. Undersøgelserne i Danmark har vist, at hen ved 1 ud af 4 hiv-positive er i risiko for depression eller depressionslignende tilstande. Selvom langt de fleste i dag er velbehandlede, så er det får mange svært at finde en måde at leve med hiv på. Her er og har de forskellige tilbud igennem tiden vist sig at være en god måde at fortynde smerten omkring hiv på. Det hjælper at tale med andre i samme båd, så at sige. Det hjælper, at man føler sig accepteret. Det er svært, og det kræver nogle gange en professionel hjælp.

Hjælpen man have, handler om at ændre de tankemønstre og den selvopfattelse, som man har. Det handler om at kunne sætte ord på sin frygt, også den specifikke frygt, som man har omkring hiv.

Heinrich Johansen fortalte om sit projekt, hvor han med fællesskabet arbejder med, at man kommer til en ny forståelse af sig selv. Arbejdet er vigtigt, fordi det hjælper en med at fokusere lidt mere på sig selv og ens egne ressourcer, og ikke så meget frygten fra omverden.

Heidi gik mere i dybden omkring hvordan hun arbejder med sine egne tanker og tankemønstre, og hvordan det har været en erkendelse for hende selv, at når hun selv hviler i sin hiv-diagnose, så er det blevet nemmere og mere udramatisk at fortælle andre om hiv.

Blandt tilhørerne var der forskellige reaktioner på oplægget, blandt andet hvor svært det stadig er at være åben omkring hiv blandt bøsser og i mindre samfund.