Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Hiv-Danmark Aften i Roskilde

09.11.2017 | Hiv-Danmark nyheder

Hiv-Danmark lagde vejen forbi Roskilde, hvor 150 personer går til kontrol på sygehusets hiv-ambulatorium. Aftenen satte fokus på behandlingen af hiv og hepatitis samt patientinddragelse.

Ambulatoriet er relativt nyt, det har kun eksisteret i knap 8 år. På ambulatoriet betjener man hiv-positive med bopæl i Region Sjælland. Ambulatoriet behandler også hepatitis, hvor knap 300 patienter er tilknyttet. De 150 hiv-patienter udgør derfor ca. en tredjedel af de ambulante brugere.
26 personer havde  lagt vejen forbi til det første møde i Roskilde. Den første time holdt personalet oplæg, hvorefter der var debat blandt tilhørerne.

Nina Friis-Møller, som leder ambulatoriet, beskrev behandlingen af hiv. Alle tilbydes i dag umiddelbar opstart af behandling som følge af START studiet, der viste en bedre overlevelse og mindre tilstødende sygdom ved umiddelbar opstart. I Danmark har vi derfor allerede nået FNs folkesundhedsmålet for 2020 om 90-90-90, hvor en stor del af alle hiv-positive herhjemme er velbehandlede.

På Roskilde følger man behandlingsvejledningen fra Dansk Infektionsmedicinks Selskab, så derfor er der ingen forskel i kvaliteten af behandlingen på Roskilde sammenlignet med de større ambulatorier i København, hvor langt størstedelen af hiv-positive er tilknyttet.

Fra den nyligt afholdte medicinske konference i Milano i oktober måned for infektionsmedicinere (EACS-konferencen) var det interessant at se, at behandling med 2-stoffer er ligeså god som 3-stoffer under forudsætning, at man hidtidig har tålt behandlingen godt. Det giver interessante betragtninger i forhold til at minimere bivirkningerne af hiv-behandlingen yderligere.

På afdelingen har man sat særligt fokus på blodtryk, hvor patienterne får tilbudt døgn blodtryksmåling, hvis deres blodtryk ligger for højt ved kontrollen. Det er en del af sundhedstilbud i forhold at kunne se, om man skal diskutere særlige livsstilsfaktorer med patienterne. Sundhedsplatformen er ved at blive rullet ud, så det giver et noget travlere ambulatorium.

Lene Ryum gennemgik EACS guidelines, hvor hun arbejder med at opdatere dem. De er lige udkommet i en ny version og indeholder vejledning i forhold til behandling af hiv, anden sygdom og anbefalinger for standarder for kontroller m.v. I retningslinjerne kan man læse, at influenzavaccination anbefales alle hiv-positive ligesom en række andre vaccinationer. Noget nyt er anbefaling af HPV-vaccine for hiv-positive mænd, der har sex med mænd.

Toke Barfoed holdt oplæg om hepatitis B g C. På ambulatoriet behandler med kronisk hepatitis B, det er en livslang behandling, og hepatitis C. Den kroniske B er oftest erhvervet som børn, for langt de fleste voksne vil cleare B, hvis de smittes. Hepatitis C behandles, når leveren er påvirket i grad F2, hvor man kan begynde at ane gennemgående arvævsdannelse. I Danmark lever der formodet 30.000 med disse to typer hepatitis, mens det på verdensplan anslås at være 470 mio. mennesker. Hepatitis er derfor et stort problem på verdensplan, men det får ikke nær samme opmærksomhed som hiv.

Debatpanel
Der var mange spørgsmål og tilkendegivelser fra tilhørerne på denne aften, hvor der blev sat fokus på patientinddragelse. Der blev talt sammen mellem ambulatoriet og Hiv-Danmark om, hvordan med kan sætte nye mål for livskvalitet, når de nuværende mål for 2020 nu synes allerede at være nået.
En af mulighederne om at lade sygeplejersken deltage ved kontrollen var et interessant knubskud, men der var også lydhørhed fra at få at vide, hvordan andre ambulatorier arbejder med f.eks. at forberede hiv-positive forud for kontrollerne.