Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

AIDS 2008

01.08.2008 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Bent Hansen, Hiv-Danmark

Med mottoet 'Universal Action Now' - 'Samlet handling NU!' afholdes for 17. gang den store internationale hiv/aids konference. International Aids Society (IAS), der er arrangør af konferencen, har denne gang valgt Mexico City som værtsby.

Fra den 3. til den 8. august vil 25.000 forskere/læger, andre hiv/aids-eksperter og medicinalfirmaer fremlægge deres forskningsresultater ikke bare på det medicinske område, men også inden for forebyggelse generelt og ikke mindst i forhold til særlige målgrupper.

Foruden danske hiv-læger og forskere, sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut deltager repræsentanter fra flere danske hiv/aids-organisationer ved konferencen i Mexico City. Stop Aids fremlægger resultaterne af deres seneste sexlivsundersøgelse. Det er Jakob Haff fra Stop Aids og Susan Cowan fra Statens Seruminstitut, som står for præsentationen. Hiv-Danmark vil orientere om resultaterne af sin store undersøgelse af hiv-smittedes levekår og livskvalitet. Her er det antropolog Anders Dahl, der er ansvarlig for fremlæggelsen. (Se i øvrigt hans poster og andet materiale her).

Den nordiske paraplyorganisation for hiv-smittedes foreninger 'Nordpol' har på konferencen sin egen informationsstand, som bliver passet på skift af deltagerne fra de forskellige nordiske organisationer.

Det er et bærende princip for arrangørerne, at denne konference, som afholdes hvert andet år, finder sted på skift i de forskellige verdensdele med henblik på også at kunne sætte særlig fokus på hiv/aids-situationen netop der, hvor konferencen holdes.

Derfor vil forholdene på hiv/aids-området i Mexico blive belyst, men det vil også være naturligt at vurdere situationen i den øvrige del af Latinamerika, hvor Brasilien er det lysende gode eksempel på en flot og progressiv håndtering af epidemien med adgang til gratis behandling samt gode og effektive forebyggelsesprojekter.

(følg den daglige rapportering fra konferencen her på hiv.dk)