Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Flere dollars!

05.08.2008 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Bent Hansen, Hiv-Danmark, Mexico City

Samtidig med at USA netop har ophævet de særlige indrejserestriktioner for hiv-smittede, har Bush også givet sit tilsagn om at iværksætte en række initiativer for at styrke indsatsen mod hiv/aids, malaria og tuberkulose på globalt plan. Det medfører en yderligere bevilling på 15 mia. $, hvilket bringer USAs samlede bidrag op på 48 mia. $.

Yderligere blev det besluttet at opgive det moralske og bornerte krav om, at en tredjedel af midlerne skal bruges på de latterlige kampagner for 'afholdenhed' fra sex og lignende - hvilket ellers har været i overensstemmelse med de såkaldte A-B-C-principper: Afholdenhed - Be faithful (vær tro) - Condom, hvor kondombrug først kom ind på en tredje plads!

Heldigvis har man altså nu besluttet, at bruge også den sidste trediedel af midlerne
på langt bedre og virkningsfuld hiv-forebyggelse.
Bush udtalte i denne forbindelse:
- Denne beslutning vil redde millioner af mennesker. Denne lov udtrykker ekstraordinær omsorg fra det amerikanske folk. Vi er en omsorgsfuld nation, og det er dette initiativ et udtryk for.