Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Aids-konference i Mexico

05.08.2008 | Aids-Fondets nyheder

Af: Henriette Laursen og Ida Brix, AIDS-Fondet, Mexico City

Haltende forebyggelse, manglende støtte til homoseksuelle mænd, PrEP og nyt om vacciner og microbicider gør konferencen spændende. Her følger lidt highlights:

Forebyggelse halter bagud

Et nyt begreb, der er kommet frem på konference er 'kombinations-forebyggelse'. I lighed med aids-medicin, der for at være effektiv skal være en kombination af flere medikamenter, skal effektiv forebyggelse bestå af en kombination af tiltag. På konferencen er der således fremlagt data, der viser, at effektiv forebyggelse kræver at flere metoder anvendes i kombination. Der skal satses på oplysing, kondomer, femidomer, hiv-tests, forebyggelse fra mor til barn, harm reduction, PEP (medicinsk behandling umiddelbart efter udsættelse for hiv), mandlig omskæring og på længere sigt på microbicider vaccine og PrEP (se nedenfor).

Udbredelse af kombinationsforbyggelse vil, ifølge ny artikel i The Lancet, kunne forebygge mere end halvdelen af det antal hiv-tilfælde, der forventes indtil 2015 og spare USD 24 milliarder på udgifter til behandling.

Homoseksuelle mænd - høj risiko, ingen hjælp

Mænd der har sex med mænd er med konference i Mexico kommet på den internationale hiv/aids-dagsorden. Flere højtstående politikere og beslutningstagere nævner endelig - og med rette - denne særligt udsattte befolkningsgruppe. Globalt har mænd der har sex med mænd mindst 19 gange større risiko for at få hiv, end resten af befolkningen. Men selvom de lever med den støste risiko, har de adgang til de færreste ressourcer. I Latinamerika er risikøn for at få hiv for bøsser hele 33 gange større end for resten af befolkningen, de udgør en fjerdedel af alle hiv-smittede i regionen og dog modtager denne gruppe kun 1 procent af hele regionens budgetter på hiv og aids.

På konferencen i dag kom det frem, at regeringer og internationale organisationer svigter nogle af verdens mest marginaliserede mennesker. I 7 ud af de 10 lande, hvor epidemien blandt mænd der har sex med mænd er værst, er homoseksualitet forbudt. 77 af FN's medlemslande har helt undladt at rapportere om hiv blandt mænd der har sex med mænd. Hertil kommer at vægtige, internatinale organisationer såsom Global Fund og Verdensbanken har omfattende hiv/aids-politikker på sårbare grupper såsom kvinder og stofbrugere, men ingenting på mænd der har sex med mænd.

Konferencen byder også på lidt godt nyt. Lordag 2. august  fandt den forste internationale demonstration imod homofobi sted i Mexico City. I forbindelse med demonstrationen var Panama blevet advaret om, at de som det eneste land i Latinamerika, der fortsat kriminaliserende homoseksuelle, ville komme i søgelyset. 2 dage før demonstrationen ophævede Panama den diskriminerende lovgivning!

PrEP - håb om ny metode til forebyggelse af hiv

I begyndelsen af 2009 kommer resultaterne af de første forsøg med anvendelse af aids-medicin til hiv-forebyggelse. Håbet er, at aids-medicin kan forebygge hiv blandt særligt udsatte grupper. PrEP anses lige nu som en af de lovende nye forebyggelsesmetoder under udvikling. PrEP byder dog også på store udfordinger. Metoden vil formentlig kun være delvis effektiv og spørgsmålet er, hvad det kommer til at betyde for resistensudvikling i forhold til evt senere behandling, og om forebyggende behandling med PrEP vil betyde, at personer under behandling i højere grad vil dyrke usikker sex.

Mange nye ideer til udvikling af aids-vaccine og microbicider

Forskere har under konferencen demonstreret, at der er mange nye ideer undervejs til udvikling af en aids-vaccine og microbicidier. Det giver håb om, at det i fremtiden faktisk kan lade sig gøre at komme frem til disse helt afgørende nye måder at forebygge hiv på. For eksempel bygger en helt nye generation af microbicider på stoffer vi kender fra aids-medicinen. En egentlig afprøvning af, om vi også på dette punkt kan få glæde af aids-medicinen, begynder allerede næste år.