Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

For-konference om de usynlige mænd

07.08.2008 | Stop Aids Nyheder

Af: Jakob Haff, STOP AIDS, Mexico City

Søndag den 3. august var der officiel åbning af den 17. internationale hiv/aids konference arrangeret at International Aids Society (IAS) og afholdt i Mexico City.

Med på konferencen er sekretariatschef Jakob Haff, og allerede fredag  og lørdag har han deltaget i for-konferencen om msm – mænd, der har sex med mænd.
Her kan du læse Jakob Haffs oplevelser på for-konferencen.

Kræfterne samles i nyt forum
For-konferencen havde titlen ”The invisible men: Gay Men and Other MSM in the Global HIV/AIDS Epidemic" (De usynlige mænd: Bøsser og andre msm i den globale hiv/aids epidemi), hvilket siger ret præcist, hvad der var på tapetet.

Konferencen samlede flere end 500 deltagere - forskere, forebyggere og folk i internationale organisationer – fra hele verden. Og det var bogstaveligt talt hele verden, som var samlet. Der var fikse små latinamerikanere side om side med ukrainske bøsser, arabiske fyre i kjortler, kinesere, indere og afrikanere. Vestlige bøsser i sidste skrig side om side med farvestrålende regionale klædedragter.

Arrangørerne er det relativt nystartede Global Forum on MSM and HIV. Det er en voksende international organisation, som kæmper mod hiv og for menneskerettigheder og seksuel sundhed for msm. De markerede sig første gang på verdenskonferencen i Bangkok i 2002 og samlede dengang 100 deltagere. I Toronto for to år siden var tallet vokset til 300, som deltog i for-konferencen, og her i Mexico har vi været omkring 500. Udviklingen afspejles også på mange andre planer. Der er en kolossalt ekspanderende interesse for at øge opmærksomheden på især msm i udviklingslandene, eller "Det globale Syd".

Blandt talerne var højt placerede topfigurer i internationale organisationer. De fleste af dem er selv bøsser, som fx Craig McClure, som er direktør for sekretariatet i IAS, organisationen, der arrangerer verdenskonferencen, og som anlagde et meget personligt perspektiv på epidemien.
Interessant er det at se denne bevægelse, hvor nogle af de mange, mange bøsser, som gennem årene har udfyldt vigtige roller i hiv-bekæmpelsen, men holdt lav profil med deres egen andel i sagen, nu lader til at se en pointe i at være åbne og tale højt om msm-problemet.

Jorge Saavedra fra Mexicos nationale center for hiv-forebyggelse, formulerede det således:
"Er det sært, at der er bøsser i front, når det gælder om at tale bøssernes sag i hiv-spørgsmål? Har man glemt, at det også er kvinder, der er de hyppigste forkæmpere for kvinders rettigheder? Det ser jeg ikke noget mystisk ved".

Msm - en gruppe, det er værd at investere i
I Jorge Saavedra fra Mexicos nationale center for hiv-forebyggelse oplyste på for-konferencen om mænd der har sex med mænd (msm), at hele 15 % af msm'erne i Mexico er smittet med hiv. Til sammenligning anslår vi i Danmark, at det er 5 %!

På for-konferencen blev det slået fast, at der stadig mangler meget, hvad angår at få ordentlige data om msm og hiv.
Alligevel er det tydeligt, at der er sket en hel del siden sidste verdenskonference for to år siden i Toronto. En fremragende epidemiolog ved navn David Wilson fra Verdensbanken gav et solidt indblik i den eksisterende viden om udbredelsen af hiv blandt msm.

Med den viden vi har om epidemien, kan vi ifølge Wilson nu sige, at det er en global sandhed, at epidemien er koncentreret om særlige grupper. Det drejer sig først og fremmest om: msm, stofmisbrugere og prostituerede. Kun i dele af Afrika og Caribien er den heteroseksuelle spredning dominerende.

I Indien har man således for nylig nedskrevet skønnet over antallet af smittede fra 5,7 mio. til 2,45 mio. mennesker. Det skete efter, en undersøgelse havde afsløret, at smitten ikke var udbredt i den almene befolkning, som man hidtil havde antaget, men netop er koncentreret i de nævnte grupper.

Wilson var en af flere talere, som understregede, at der er behov for langt større fokus på de udsatte grupper. Udbredelsen af hiv (prævalensen) er meget høj blandt msm over hele verden - også i Afrika, fastslog han. Også hvad angår antallet af nye tilfælde (incidensen) ligger msm højt, og mange steder er det msm’erne, som driver epidemien.

Det er derfor helt uøkonomisk at investere i kampagner til brede befolkningsgrupper, som fx "unge". I stedet skal man satse målrettet på de udsatte grupper, var Wilsons klare vurdering. Sådan siger altså Verdensbanken, og det er et kraftigt signal om, at vi er ved definitivt at forlade tidligere tiders falske antagelser om, at epidemien er heteroseksuel alle andre steder end i Vesten, og at hiv ikke skulle være et msm-problem i Syd.
Det er det, og nu er det for alvor kommet på dagsordenen.

Peter taler ud
På for-konferencen om msm og hiv var den vigtigste taler uden tvivl Peter Piot, den afgående direktør for UNAIDS, FNs aids-organisation.
Selvom han i mange år har været topembedsmand i et vanskeligt politisk system, er han ikke bange for at sige sin mening.

Også Peter Piot talte om under-investering i msm. Det vil sige, at der i mange år har været anvendt alt for få ressourcer på forebyggelse i denne gruppe. En af årsagerne er den udbredte homofobi, som gør, at msm med hiv bliver usynlige, og som bevirker modvilje mod at sætte ressourcer af. Homofobien bliver direkte skyld i sygdom og død i store tal.

Peter Piot sagde, at han er mere og mere overbevist om, at hvis man skulle nævne 5 barrierer for at stoppe spredningen af hiv, så er homofobi med på listen.
"Som heteroseksuel mand har jeg altid undret mig over den sygelige homofobi mange lider af. Jeg tror, de må have alvorlige problemer med deres egen seksualitet", sagde Peter Piot, til forsamlingens fornøjelse.
Et stærkt udsagn fra en mand i hans position.