Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Konference: I Schweiz smitter de ikke

07.08.2008 | Stop Aids Nyheder

Af: Jakob Haff, STOP AIDS, Mexico City

En session søndag eftermiddag tiltrak et stort publikum før den officielle åbning af den internationale aids-konference. Emnet var ”de nye schweiziske retningslinjer” - det vil sige beskeden til visse hiv-smittede om, at de efter alt at dømme næsten ikke er smitsomme.

Det er ikke et simpelt budskab, men en besked om, at faste partnere til velbehandlede hiv-smittede formentlig løber en ret lille risiko ved ubeskyttet sex. Den hiv-smittede skal i 6 måneder have haft et umåleligt virustal og må ikke have andre sexsygdomme.

Mange overvejelser
Det sidste giver anledning til spekulationer – især når det gælder msm (mænd, der har sex med mænd), hvor raten af sexsygdomme sædvanligvis er høj. Og kan man uden videre overføre erfaringerne fra studier af heteroseksuelle par til homoseksuelle?

De schweiziske læger Pietro Vernazza og Bernard Hirschel var til stede og fremlagde overbevisende deres analyser og argumenter. Andre i panelet var enten positive, neutrale eller skeptiske.
Skeptikerne pegede fx på, at virusmængden i sæd kan være ude af trit med virusmængden i blod. Dermed kan man ikke regne med, at man ikke er smitsom, selv om blodprøven giver grønt lys.
Dette og meget andet affødte en meget spændende og saglig debat.

Vigtig debat
Et afgørende argument er, ifølge de schweiziske læger, at man efter studier af par, hvor den ene er hiv-positiv og anden hiv-negativ, ikke har set tilfælde af smitteoverførsel i det årti, som er gået, siden de nye effektive behandlinger blev introduceret.

Set med mine øjne er det den vigtigste debat vedrørende hiv-forebyggelsen i mange år. Der bliver af skeptikere advaret om, at det er et ”farligt” budskab at gå ud med – og det er klart, at dokumentationen og analyserne bør ses grundigt efter i sømmene, samt at der skal tænkes nøje over kommunikationen – men: Det nytter ikke, at vi stikker hovedet i busken og lader som ingenting. Eller at vi foregiver, denne information kan gives udelukkende af læger i direkte dialog med enkelte, udvalgte patienter.
Katten er ude af sækken – det har schweizerne sørget for, hvad enten man kan lide metoden eller ej.

Udmelding med positiv virkning
Så vidt jeg kan se, kan en udmelding fra danske myndigheder og hiv-forebyggere, som er i tråd med den schweiziske, få kolossal betydning for hele opfattelsen af det at være hiv-smittet. Det kan mindske eller fjerne mængder af bekymring og skyldfølelse, og det kan i den grad reducere stigmatiseringen af hiv-smittede. Det kan måske endda påvirke motivationen til at lade sig teste, hvis man tøver med at afklare sin hiv-status. Og det kan få konsekvenser for kriminaliseringen af hiv-smittede.

Som Peter Piot, UNAIDS’ direktør, sagde under åbningsceremonien søndag aften - med et begreb jeg ikke har hørt før: Vi har brug for ”kombinationsprævention” (ligesom man taler om kombinationsbehandling). Altså ikke kun et enkelt budskab, som kan mejsles i granit, men en vifte af muligheder for at reducere smitterisikoen, der kan tilpasses lokalt og individuelt.

Dette her kan gå hen og blive en af de meget interessante muligheder.