Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Nyhedsvisning

Snapshots fra Mexico

07.08.2008 | Hiv-Danmark nyheder

Af: Anders Dahl, Hiv-Danmark, Mexico City

Sex i forebyggelsen, schweiziske udmelding, 2 danske posters, flere hiv-smittede i USA end hidtidig antagelser og global undersøgelse af hiv-smittede levekår.

Snapshot 1: Mere sex i forebyggelsen

Jeg gik til sattelitsessionen søndag med titlen ”Pleasure, Desire and Safer Sex: Can They Come Together” arrangeret af “The Pleasure Project”. Pointen i workshoppen var, at der er alt for meget fokus på “det kedelige” i forebyggelsen (beskyt dig, undgå at blive smittet, etc.) og at der burde være meget mere fokus på ”pleasure-delen”; det sjove, det frække, det sensuelle, det vovede – fordi det kan de fleste folk meget bedre identificere sig med og derfor vil effekten være større.

 

Gay Men’s Health fra Australien viste pjecer, de havde lavet til bøsser – med ganske eksplicitte foto, der næppe havde overlevet en dansk politisk sammenhæng. Mange vil givet betegne pjecerne som pornografi, men successen var stor, fortalte australierne.

 

Tjek deres kampagne ud på: www.protection.org.au. (Her er billederne dog anstændigt dækket til – hvad de ikke er i de brochurer, som deles ud).

 

Pleasure Project viste også små videofilm, der ganske direkte demonstrerede hvordan kondomer og femidomer sættes på. Igen – nogle ville betegne dette som porno (og oplægsholderen måtte da også – halvt i sjov – sige, at hvis der var personer til stede under 18 år, skulle de forlade lokalet). Men personligt fandt jeg videorne brugbare og vil tage dem med til Vietnam næste gang jeg skal undervise rådgivere der. Videorne kan købes via www.pleasureproject.org

 

Snapshot 2: Den omdiskuterede schweiziske udmelding!

Den mest velbesøgte workshop søndag var den hvor det ”schweiziske statement” fra januar 2008 om velbehandlede hiv-smittedes lave (eller manglende!) smitsomhed blev diskuteret. Schweizernes udtalelser er blevet udlagt som om at velbehandlede hiv-smittede (med umåleligt virus-tal i mere end 6 måneder, uden seksuelt overforbare sygdomme) ikke er smitsomme. Udmeldingen har givet anledning til en del diskussion og de der selv vil se hvordan de schweiziske forskere forklarer sig kan gå ind på www.infekt.ch (og klikke videre på [Posters WAC Mexico 2008] i venstre menulinie). En ganske informativ poster fra konferencen.

 

Snapshot 3: Dansk poster

Jakob Haff fra STOP AIDS og Susan Cowan fra Statens Serum Institut præsenterede tirsdag en poster med titlen ”Accident or habit – the frequency of unsafe sex among men who have sex with men in Denmark”. Jakob og Susan har bearbejdet data fra den seneste Sexlivsundersøgelse og kan påvise, at hiv-smittede MSM i Danmark har ganske meget mere usikker sex (med partnere der er hiv-negative eller har ukendt hiv-status) end hiv-negative MSM – og at usikker sex blandt smittede MSM tilsyneladende mere er vane end det er uheld. Tankevækkende.

 

Snapshot 4: Endnu en dansk poster

Lotte Rodkjær, forskningssygeplejerske fra Skejby, præsentere mandag en poster om betydningen af en effektiv smitteopsporing i Danmark. Hun havde i samarbejde med de 8 infektionsmedicinske afdelinger og Bispebjerg Hospital undersøgt, hvor mange der var blevet tilbudt smitteopsporing – og hvor mange hiv-smittede der var blevet identificeret på denne måde. I en 13 månders periode i 2005-06 blev der fundet 254 personer hiv-smittede i Danmark og ud af disse blev 123 tilbudt smitteopsporing ... eller kunne i hvert fald huske at de havde fået det tilbudt og havde taget i mod tilbuddet. Man havde via smitteopsporingen fundet 30 ”nye” hiv-smittede. Nogle af disse ville selvfølgelig være blevet ”fundet” under alle omstændigheder (med eller uden smitteopsporing), men der er ingen tvivlt om effektiv smitteopsporing er et meget brugbart middel i forebyggelsen. Man kan kun håbe, at det fremover er mere end halvdelen af de smittede, der tilbydes smitteopsporing.

 

Snapshot 5: Flere hiv-smittede i USA end hidtil antaget

Det amerikanske Center for Disease Control (CDC) offentliggjorde mandag resultaterne fra nye estimater, der er lavet over omfanget af nye tilfælde af hiv i USA. Man har hidtil antaget, at der årligt blev smittet ca. 40.000 mennesker, men disse tal har man nu, med bedre beregningsmetoder, måttet korrigere til ca. 56.000 årligt. Eller sagt på en anden måde; der smittes omkring 30 % flere mennesker i USA årligt end man hidtil har antaget.

 

Snapsnot 6: Global undersøgelse om hiv-smittedes levekår

Var mandag morgen inviteret til pressebriefing på ”The largest Multi-Country Comparative Treatment Awareness Survey of People Living with HIV” gennemført af ”ATLIS” med støtte fra medicinalfirmaet Merck Sharp & Dohme. Omkring 3.000 hiv-smittede fra 18 forskellige lande på 5 kontinenter har svaret på en lang række sporgsmål om livskvalitet, stigma, forståelse af hiv og behandling osv.  Ganske interessant, bl.a. fordi undersøgelsen på mange måder ligner den undersøgelse som Hiv-Danmark netop har lavet. (Eftersom pressebriefingen foregik i den lukkede medie-by måtte jeg ”snyde mig ind” med et lånt medie- badge).

 

Lad mig her blot nævne nogle få af resultaterne (der er offentliggjort i Juli/August udgaven af Journal of the International Association of Physicians in AIDS Care (JIAPAC). Globalt:

- er 55 % bekymrende for at andre skal komme til at kende til deres hiv-status,

- er 83 % bekymrede for at blive stigmatiseret og/eller diskrimineret,

- er 36 % bekymrede for at miste deres job

- vil 69 % gerne vide mere om hiv og hiv-behandling