Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE

Titel: Fokus på knogler


Startdato: 27. november
Starttid: 17:00

Beskrivelse: 

Mandag den 27. november 2017 byder vi inden for i Kafe Knud til en aften med fokus på knoglerne.

Sidste år på orienteringsaftenen på Hvidovre Hospital blev en interessant undersøgelse om knoglepåvirkning omtalt. Andre orienteringsaftener har også haft spørgsmålet om knogler oppe som tema i forskellig sammenhæng.

Det er efterhånden godt dokumenteret, at hiv-positive har større forekomst af skrøbelige knogler, blandt andet fordi hiv-medicin påvirker omsætningen af knoglemasse

Fokus på knoglerne
På aftenen i Kafe Knud i november får du mulighed for at stille uddybende spørgsmål og derved gå i dybden i forhold til emnet om knoglepåvirkning hos hiv-positive.

Vi har spurgt læge og forsker fra Hvid­ovre Hospital Ann-Brit Eg Hansen om hun kan gøre os klogere på påvirkningen af knoglerne hos hiv-positive, og hvad man selv kan gøre for at mindske risikoen for knoglepåvirkning.

Før oplægget byder vi på et let traktement, og aftenen afsluttes med kaffe og te.

Program, den 27. november 2017
Kl. 17:00 Let traktement
Kl. 18:00 Knoglepåvirkning hos hiv-positive
Kl. 19:00 Afrunding, kaffe/te
Kl. 19:30 Tak for i aften

Tilmeld dig hos:
Af hensyn til planlægningen er tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig til mentor@remove-this.hiv-danmark.dk