Vestergade 18E, 3., 1456 København K, T +45 33 32 58 68, E-mail

FORSIDE  >  OM HIV-DANMARK

Betænkt Hiv-Danmark med et legat. Denne form for opbakning har stor betydning for hiv-positive i Danmark. Advokatfirmaet Legal Desk yder gratis hjælp til udformning af dit legat.

Ingen kan hjælpe alle – men alle kan vi hjælpe nogle. I Hiv-Danmark hjælper frivillige med at støtte og skabe opmærksomhed omkring hiv i Danmark.

Dit legat er en ekstraordinær gave, der gør det muligt for os at gøre en ekstra indsats til gavn for hiv-positive og pårørende herhjemme, og denne er vi meget taknemmelig for.

Hvis du har spørgsmål til dette dokument eller vores arbejde generelt, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 33 32 58 68 eller på e-mail.

Medlemsskab

Hiv-Danmark er en medlemsforening for folk berørt af hiv. Foreningen ledes af en bestyrelse, hvor flertallet er hiv-smittede. Pårørendemedlemmer er fra tid til anden valgt ind i bestyrelsen, men kan dog aldrig konstituere sig som formænd.

Vælg enten enkelt-, pårørende- eller støttemedlemskab. Er du hiv-smittet, opfordrer vi dig til at vælge feltet "enkeltmedlem". Alle oplysninger behandles fortroligt og benyttes kun ved optælling af stemmeberettigede ved årsmødet. Det samlede antal hiv-smittede medlemmer er en hjælp for Hiv-Danmark, når vi søger midler til foreningens arbejde. Vi opfordre derfor alle hiv-smittede til at vælge enkeltmedlemskabet.

Når du har meldt dig ind, vil du modtage nyhedsbreve på e-mail fra os, så du lettere kan holde dig orienteret om forskellige aktiviteter og tilbud samt et link til vores magasin (VI&HIV), der udkommer ca. 4 gang om året. Eventuel post sendes fra os sendes altid i anonyme kuverter.

Dobbeltmedlemskab

Hiv-Danmark og Positivgruppen har indgået et samarbejde fra 2013 om et fælles kontingent på 300 kr. for et medlemskab af begge foreninger (dobbeltmedlem). Det er dog en forudsætning, at du kan opfylde kravet for medlemskab af Postivgruppen, se Positivgruppens vedtægter.

Meld dig ind!

Medlemskabet koster 200 kr. om året. Udfyld formularen på denne side eller kontakt sekretariat på tlf. 33 32 58 68. Når vi har modtaget din indmeldelse, vil du modtage en e-mail med en opkrævning og velkomstinformation.

* indicates required
Medlemstype

Enkeltmedlemskab er for hiv-smittede. Du kan også vælge at ansøge om et dobbeltmedlemskab af både Hiv-Danmark og Positivgruppen, hvor du får 100 kr. i rabat. Er du pårørende kan du vælge et pårørendemedlemskab. Har du blot sympati for Hiv-Danmarks arbejde men ikke personligt berørt, så kan du vælge et støttemedlemskab. Med et støttemedlemskab har du ingen stemmeret.

Er I en forening, som søger optagelse under Hiv-Danmark, skal I henvende jer til sekretariatet. Foreninger under 20 medllemmer betaler 250 kr., stigende med 100 kr. for hver 10 medlemmer, dog max. 1000 kr.

Betalingsservice

Når du er blevet medlem og fået tilsendt et medlemsnummer kan du tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice.

Deb.grp.nr. skal udfyldes med: 00001

Betalingsservice online tilmelding

Husk at betale dit kontingent manuelt indtil opkrævningen fremgår af betalingsservice-oversigten.